Fjordens Vand

EU-projekt om Randers Fjord på tværs af kommunegrænsen

Dette er et fælles projekt mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune og omfatter hele Randers Fjord helt fra Udbyhøj til Randers midtby. Projektet har et samlet budget på 1,4 mio. kr. med tilskud fra EU på 60 % af projektbudgettet.

Projektet fokuserer på, hvordan området omkring Randers Fjord kan tilpasses kommende havvandsstigninger og stormfloder. Vi har allerede oplevet oversvømmelser, som kun kan forventes at blive oftere og kraftigere i de kommende år.

Projektet skal fastlægge og vurdere klimatilpasningsstrategier i forhold til samfundsøkonomiske og øvrige samfundsmæssige forhold, disse vil tage udgangspunkt i fælles løsninger mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. 

Projekt Randers Fjord er et af flere projekter i et stort fælles netværk af projekter på tværs af Region Midt. Det samlede projekt hedder coast climate challenges.

Kontakt

Byg og Miljø